Vítejte v zásadách ochrany soukromí v PP-Cloud (Pocitacove-Poradenstvi.cz, PanPrcek.cz, PhotoPrcek.cz)


Jestliže používáte naše služby, pravděpodobně se už o bezpečnost svých dat a informací zajímáte a proto využíváte PP-Cloud hosting nebo odborné poradenství. Od 25.května 2018 začne platit v celé Evropské Unii nařízení GDPR, které vynucuje určité procesní změny v komunikaci firem se zákazníky a nastavuje nová pravidla a povinnosti/práva, která si zde uvedeme. Vždycky jsme chápali, že pracovat s Vašimi citlivými daty je velká odpovědnost, kterou jsme nebrali na lehkou váhu a proto jsme postupně učili Vás, naše klienty šifrování dat a komunikace na všech úrovních, omezovaní přístupu k datům, bezpečnostním zásadám, bezpečnou skartaci dat a pamětových zařízení, které sami využíváme pro naše bezpečné fungování.

Stacks Image 11

Důvod vzniku
OSVČ Ondřej Jaroš provádí zpracování Vašich osobních údajů, neboť je to nezbytné pro splnění smlouvy s Vámi ohledně poskytnutí odborných služeb (nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením takové smlouvy), a dále provádí zpracování Vašich osobních údajů, které je nezbytné pro plnění veřejnoprávních povinností této živnosti.

Totožnost a kontaktní údaje správce

 • Správcem vašich osobních údajů je Ondřej Jaroš, se sídlem Jerevanská 2580, 272 01 Kladno, IČ: 75897091, DIČ: CZ8408020676, fyzická osoba zapsaná v Živnostenském rejstříku od 1.10.2007. Evidenční č. ŽL: 320301-17475783. Kontaktní údaje správce jsou následující: doručovací adresa Jerevanská 2580, 272 01 Kladno, emailový kontakt na adrese GDPR@pocitacove-poradenstvi.cz nebo přes kontaktní formulář na stránkách www.pocitacove-poradenstvi.cz.


Právní základ zpracování osobních údajů
Právním základem zpracování Vašich osobních údajů je skutečnost, že toto zpracování je nezbytné pro:
 • splnění smlouvy mezi Vámi a správcem nebo pro provedení opatření správcem před uzavřením takové smlouvy ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení“);

 • splnění právních povinností, které se na správce vztahují, ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. c) nařízení, a to konkrétně zejména splnění povinností uložených správci obecně závaznými právními předpisy, zejména zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.


Účel zpracování osobních údajů

 • Účelem zpracování Vašich osobních údajů je plnění smlouvy mezi Vámi a správcem, včetně doručení služeb a řešení práv z odpovědnosti za vady, či provedení opatření správcem před uzavřením takové smlouvy a dále plnění souvisejících veřejnoprávních povinností správcem.

 • Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 nařízení.


Doba uložení osobních údajů
 • Vaše osobní údaje budou zpracovávány po dobu trvání účinků práv a povinností ze smlouvy a dále po dobu nutnou pro účely archivování podle příslušných obecně závazných právních předpisů, nejdéle však po dobu stanovenou obecně závaznými právními předpisy.


Další příjemci osobních údajů
 • Společnosti a obchodní partneři, zajištující sběr údajů nutných k provozování webu, zejména analytických a statistických údajů: Google Analytics (https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=cs&ref_topic=2919631)

 • Příjemci Vašich osobních údajů zpracovávaných za účelem plnění povinností vyplývajících z právních předpisů můžou být dále orgány finanční správy či jiné příslušné úřady v případech, kdy tak správci ukládají obecně závazné právní předpisy.

 • Správce nemá v úmyslu předat Vaše osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

 • Správce zachovává od počátku své existence vysoký morální a technický kodex pro ochranu Vašich práv a citlivých informací (nejen osobních).


Práva subjektu údajů
 • Za podmínek stanovených v nařízení máte právo požadovat od správce přístup k Vašim osobním údajům, právo na opravu nebo výmaz Vašich osobních údajů, popřípadě omezení jejich zpracování, právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů a dále právo na přenositelnost Vašich osobních údajů.

 • Pokud byste se domníval(a), že zpracováním Vašich osobních údajů bylo porušeno či je porušováno nařízení, máte mimo jiné právo podat stížnost u dozorového úřadu.

 • Nemáte povinnost osobní údaje poskytnout. Poskytnutí Vašich osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy a bez poskytnutí Vašich osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či ji ze strany správce splnit.


Cookies
 • Tento web používá cookies pro případnou personifikaci webu a pro měření návštěvnosti pomocí Google Analytics.

 • Vaše data nepoužíváme k marketingovým účelům, ale pouze pro vyřízení vaší objednávky či žádosti

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookies a službu Google Analytics. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více info se dozvíte v našich Zásadách ochrany soukromí